Industriële luchtfilters voor rook, damp, geur en fijnstof met een bewezen efficiente scheiding en lage drukval. Het realiseren van minder downtime door kortere onderhoudstijd.

Klanten die ons vertrouwen

Waarom het kiezen van het juiste luchtfilter belangrijk is

Het effect van emissies op het milieu en de mensen die in de buurt werken, kan grote impact hebben wanneer ze niet goed worden aangepakt. Er zijn vier belangrijke elementen met betrekking tot effectieve luchtfiltratie bij het omgaan met rook, damp, geur en fijnstof:

 1. Gezonde werkomgeving: Afhankelijk van het type deeltjes kunnen de gezondheidsrisico’s van de operator variëren van mild tot zeer ernstig. Door professioneel om te gaan met de geproduceerde rook en dampen, wordt het primaire bedrijfsmiddel, de mensen, beschermd tegen nadelige effecten.
 2. Explosieveiligheid: Wanneer de lucht rond de faciliteit brandbaar of ontvlambaar wordt als gevolg van een hoge concentratie deeltjes in de lucht, vereist de EU-wetgeving dat veiligheidsmaatregelen worden genomen in het risicogebied. Dit gebied wordt een ‘Ex-Zone’ genoemd. Alle productieprocessen met brandbare dampen als bijproduct, hebben te maken met deze verplichte ex-zones rond hun faciliteit. Door deze brandbare deeltjes efficiënt en effectief te extraheren, wordt het risico op het creëren van een gevaarlijke atmosfeer verminderd en zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig.
 3. Emissiegrenswaarden & duurzaamheid: Zelfs niet-brandbare deeltjes kunnen een bedreiging vormen voor het milieu. Meer dan 45% van alle wereldwijde CO2-uitstoot wordt geproduceerd door industriële faciliteiten, waardoor het onze verantwoordelijkheid is om deze emissies zoveel mogelijk te beperken en SDG-doelen te realiseren. Het elimineren ervan dicht bij de bron is vaak de sleutel.
 4. Wetgeving & Naleving: Productiefaciliteiten zijn gebonden aan strikte regels met betrekking tot emissies, gezondheid en veiligheid. De verwachting is dat deze regels in de nabije toekomst nog strenger zullen worden. Een goede afzuiging van damp en dampen is de enige manier om ervoor te zorgen dat een faciliteit compliant en toekomstbestendig blijft.

Het juiste luchtfiltratiesysteem kiezen

Als het gaat om filters, zijn er veel verschillende opties. JOA is van mening dat pas na een grondig onderzoek van de specifieke procesvereisten van een site, inclusief een site survey, een optimale oplossing kan worden gecreëerd. We baseren al onze ontwerpen.

Op deze manier zijn we in staat om afzuigsystemen te ontwerpen wanneer standaardfilters niet volstaan.

Voordelen van JOA luchtfilters

 • Hoge scheidingsefficiëntie
 • Lage drukval
 • Eenvoudige installatie en weinig onderhoud
 • Hoge weerstand tegen vervuiling
 • Meerdere materialen beschikbaar
 • Beproefde ontwerpen voor elk soort specifiek product, proces en deeltje

JOA Luchtfilter portfolio:

Voortbouwend op een uitgebreide staat van dienst van geïmplementeerde systemen in de FMCG-, voedings-, chemische en farmaceutische industrie, heeft JOA verschillende bewezen ontwerpen van luchtfilters die kunnen worden geïmplementeerd en geïntegreerd in op maat gemaakte systemen.

Hoge efficiëntie aerosolfilters (HEAF)

 • High Efficiency Aerosol Filtration (HEAF) Systemen bieden filter- en verwijderingsefficiënties voor kleverige, olieachtige of oplosbare aerosolemissies. HEAF-systemen maken gebruik van glasvezel- of polyesterfiltermedia en de principes van impactie, interceptie en Brownse beweging om een verwijderingsefficiëntie van 99,99% of hoger te bereiken. Voordelen van HEAF Filters:
  • Modulair / Flexibel

Diamond serie actieve koolfilters

 • Een meer klassieke manier om dampen, geuren en dampen met een lage concentratie te behandelen, is om de afvoerlucht, met voldoende verblijftijd, door een actief koolbed te laten stromen. Adsorptie is het mechanisme waarmee actieve kool de verontreinigende stoffen uit de luchtstroom verwijdert. De activering van de koolstof creëert een groot oppervlak dat beschikbaar is om de afvoerlucht te reinigen.

Coalescer Filt-aërosolfilter

 • Het geautomatiseerde bandfilter is een efficiënt en goedkoop voorfilter dat koolstofbedeenheden beschermt tegen vloeibare aerosolen en stollende dampen.
 • In veel productieprocessen vereist de aanwezigheid van kleverige, olieachtige of stollingwekkende dampen een geautomatiseerde voorfilteroplossing. Joa’s coalescer bandfilter is een ideaal voorfilter wanneer carbon bed units bescherming nodig hebben.

Fotokatalytische oxidatie

 • Dit proces is een combinatie van foto-oxidatie op basis van het effect van UV-straling en katalytische oxidatie. Het wordt voornamelijk gebruikt in omgevingen die belast zijn met een grote hoeveelheid geurige en organische stoffen die moeilijk te ontbinden zijn (oxideren).

Demisters:

 • Een demister is een apparaat dat vaak wordt gemonteerd op damp-vloeistofafscheidervaten om de verwijdering van vloeistofdruppels die in een dampstroom worden meegevoerd te verbeteren. Demisters kunnen een mesh-type coalescer, vane pack of andere structuur zijn die bedoeld is om de nevel te aggregeren tot druppels die zwaar genoeg zijn om zich van de dampstroom te scheiden.
 • Demisters kunnen de verblijftijd verminderen die nodig is om een bepaalde vloeistofdruppelgrootte te scheiden door het volume en de bijbehorende kosten van separatorapparatuur te verminderen. Demisters worden vaak gebruikt waar dampkwaliteit belangrijk is met betrekking tot meegevoerde vloeistoffen, met name wanneer de kosten van separatorapparatuur hoog zijn (bijv. Hogedruksystemen) of waar ruimte- of gewichtsbesparing voordelig zijn. Betrekking tot meegevoerde vloeistoffen, met name wanneer de kosten van separatorapparatuur hoog zijn (bijv. Hogedruksystemen) of waar ruimte- of gewichtsbesparing voordelig zijn.

Share your challenge with us and see how we can help you.