De energie-efficiëntie van uw bedrijf verbeteren

Elk productiebedrijf zoekt naar manieren om energie te verminderen en terug te winnen. Gebruikt u minder energie, maar produceert u hetzelfde? Dan verhoogt u de winstgevendheid van uw bedrijf, terwijl u uw ecologische voetafdruk verkleint en de Sustainable Development Goals (SDG) bereikt.

Hoe kunt u energie verminderen en terugwinnen? Daarvoor beoordelen we alle onderdelen van uw bedrijf, volgens deze 3 stappen:

 • Locatiebezoeken
 • Interviews met het productieteam
 • Gegevens verzamelen met metingen en inspecties
  • Warmtecapaciteit (sensible & latent) bepalen voor elke bron
  • Vervuilingsrisico's bepalen
  • Identificeren van potentiële afnemers van energie, die passen bij het proces en een gesloten systeem

Bij JOA richten we ons meestal op 3 verschillende oplossingsrichtingen:

 • Lucht naar lucht
 • Lucht naar stoom
 • Lucht naar water

Met een locatiespecifieke selectiematrix kunnen besluiten worden voorgesteld en genomen. Selectiecriteria zijn bijvoorbeeld: Return on Investment, implementatietijd of effectiviteit. De eindgebruiker kan beslissen over één of meerdere oplossingen wanneer warmtestromen worden gesplitst.

Voorbeelden van succesvolle energiereductie

 • Afvalwater als suppletiewater bij kunstmestfabriek
  In dit bedrijf wordt het afvalwater van de JOA inline venturi scrubber, als suppletiewater gebruikt. Zo hebben onze natte wassystemen zowel ecologische als economische voordelen. Een ander voordeel is directe energieterugwinning. De afvoerlucht van drogers en flitstorens wordt gebruikt om de energie terug te winnen voor directe stoom- of warmwateropwekking. Het resultaat: er wordt 70% tot 85% meer energie teruggewonnen.
 • Energie uit restwarmte voor een fabriek in duurzaamheidstransitie
  Bij deze fabriek implementeerde JOA een warmtewisselaar met een hoog rendement. Ook kan het bedrijf nu met vervuilde uitlaatstromen werken om energie op te wekken. Het resultaat? De fabriek genereerde zo’n 1.300 kg/h stoom (1 MW) uit restwarmte. Zo verkleint het bedrijf zijn CO2-voetafdruk en is het toekomstbestendiger. 

Slimme filtratietechnieken met geavanceerde energieterugwinning

Als bedrijf is het essentieel om te voldoen aan de emissienormen voor stof, damp en geur. Ons brede assortiment aan filters zorgt dat u daaraan voldoet. Ook zijn onze oplossingen zeer divers doordat we filters op maat maken of standaard filters implementeren. En we integreren het afzuigsysteem met geavanceerde energieterugwinning. Zo zorgen we op duurzame wijze voor een optimale oplossing.

Direct energie terugwinnen

Geïntegreerde energieterugwinning

JOA levert effectieve stoffilter- en opvangsystemen waarmee u zorgt voor een ​​gezonde werkomgeving en u voldoet aan de emissienormen. Hoe we dat zo zeker weten? We gebruiken data-analyse, laboratoriumtests en GCM modeling voor het gedrag van stof.

icon_warmtewisselaar