Explosieveiligheid

Blootstelling van operators en voldoen aan veiligheidsregels wordt elke dag belangrijker. Met de juiste machines en gebalanceerde ontstoffingssystemen, kunt u veilig produceren terwijl u uw operators en apparatuur beschermt.

Wat is een explosieve atmosfeer?

Een explosieve atmosfeer is een ideale mix van lucht onder atmosferische omstandigheden en brandbare stoffen in de vorm van stof of gas. Daarin plant de verbranding zich, na ontsteking, voort door het ontvlambare mengsel.

Voldoen aan richtlijnen voor explosiegevaarlijke zones

Elke fabrikant die werkt met explosieve producten (zoals stof, damp of gassen) of deze produceert, moet voldoen aan de ATEX / Explosiezone richtlijnen. Bijvoorbeeld de 1999/92/EG, ook wel de sociale richtlijn genoemd. Of de 2014/34/ EU-richtlijn, die de apparatuur- of procesrichtlijn wordt genoemd. In deze richtlijnen staan de minimumeisen voor apparatuur in ATEX-zones of omgevingen waarin met explosief materiaal wordt gewerkt. Deze richtlijn wordt daarom meer gedreven door conformiteit.

Hoe zorgt u voor minder explosiegevaarlijke zones? Dat kan op verschillende manieren. Welke geschikt zijn, hangt af van de situatie: gaat het om stof of damp en gas? Zie ook onderstaande afbeelding.

Dust-Vapor-Gas
  • Schoonmaak
    Regelmatig reinigen met een Centraal Stofzuigsysteem (CVC).
  • Extractie bij de bron
    Het elimineren van explosieve atmosferen bij de bron door extractie. Of door de concentratie te verdunnen tot onder de LEL-waarde (Lowest Explosive Limit). In een extractiesysteem willen we minder dan 10% LEL bereiken.
  • Ventilatie
    Verdunnen van het werkgebied om ontplofbare concentraties te vermijden.
Source-elimination-bol

Meer dan 98% bronverwijdering!

Voorkom brandbaar stof

Akoestische agglomeratie is een krachtige methode om ultrafijnstof te bestrijden met geluidsgolven. Lees JOA's whitepaper over een geïntegreerde oplossing die werknemers beschermt tegen UFP's en aërosolen.