Hoe kunnen UFP’s effectief verwijderd worden in luchtretoursystemen

Tegenwoordig wordt veel nadruk gelegd op het omgaan met ultrafijne deeltjes. Deze UFP's zijn kleiner dan 0,1μm en dringen bij inademing diep in de longen door.

Bewustzijn over ultrafijne deeltjes (UFP’s) is essentieel, vooral in luchtretoursystemen. Het terugcirculeren van lucht in de fabriek om redenen van energieterugwinning vereist adequate filtratie en in veel gevallen gespecialiseerde oplossingen om te voorkomen dat de concentratie van UFP’s zich ophoopt in het werkgebied.

Bronnen van UFP-stof

Door rook gedomineerde werkomgevingen kunnen UFP-concentraties van meer dan 20.000 deeltjes per cm3 hebben. Voorbeelden van deze werkomgevingen zijn de productie van kunststoffen, toner en rubber; zelfklevend spuiten; en dakbedekking productielijnen. Er zijn ook andere bronnen van UFP’s, zoals geavanceerde poeder- en deeltjesverwerking. Dit soort processen zijn onder meer impactfrezen in de (dierlijke) voedingsindustrie of pigment-, cosmetica- of farmaceutische productie.

Ultrafijne deeltjes worden meestal gevormd wanneer dampen deeltjes worden (nucleatie). Deze deeltjes zijn enkele nanometers groot, maar kunnen tot 0,1 μm groeien, hetzij door condensatie (dampen condenseren op de zojuist gevormde deeltjes) of door coagulatie (twee of meer deeltjes versmelten tot een groter deeltje).

How to effectively remove the UFPs in air-return systems
De JOA akoestische agglomeratiemodule toegevoegd aan de bestaande filterunit, voor effectieve verwijdering van microverontreinigingen in luchtretoursystemen.

De risico’s van microverontreinigingen

Het verwijderen van microverontreinigende stoffen binnenshuis die in productiegebieden worden gegenereerd of die ‘ontsnappen’ uit luchtterugslagfilters is momenteel een van de belangrijkste doelstellingen voor de industriële luchtfilterindustrie. Kleinere luchtverontreinigende stoffen worden als zeer gevaarlijk beschouwd vanwege hun vermogen om diep in de longen door te dringen.

Blootstellingslimieten voor een gezonde werkomgeving

De EU beschouwt 40 μg/m3 als  de aanbevolen blootstellingslimiet voor UFP’s. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt de grens zelfs vast op 10 μg/m3. Het is evident dat innovatieve technologie nodig is om een gezonde, duurzame werkomgeving te creëren. Bovendien is het maken van “groene” keuzes noodzakelijk om de geretourneerde lucht van UFP’s effectief te reinigen. Dit maakt het verwijderen van microverontreinigingen binnenshuis die worden gegenereerd in productiegebieden of lucht die “ontsnappen” uit luchtretourfilters een van de belangrijkste doelstellingen van de filterindustrie om een goede luchtkwaliteit in fabrieken te bieden. Veel luchtverontreinigende stoffen worden als zeer gevaarlijk beschouwd vanwege hun vermogen om diep in de longen door te dringen. Longbeschadigend stof kan zo klein zijn als 0,5 μm en bacteriën in de lucht kunnen zo klein zijn als 0,3 μm. Aangezien het grootste deel van de blootstelling aan deze verontreinigende stoffen binnenshuis plaatsvindt, is de uitdaging om de efficiëntie van conventionele filters te verhogen, zodat ze microverontreinigingen kunnen opvangen.

Innovatieve oplossingen waarmee bestaande filters submicrondeeltjes kunnen verwerken

Akoestische filtermodules die voor bestaande luchtretourfilters zijn geplaatst, genereren een ultrasone golf bij ongeveer 21 kHz. Door middel van de orthokinetische en akoestische golfeffecten groeien deeltjes tot een filterbare grootte door op elkaar te botsen, waardoor de bestaande luchtretourfilters veel effectiever worden. In combinatie met effectieve airconditioning (HVAC) wordt een adequate kernconcentratie gegenereerd om de grootte van microverontreinigingen te vergroten en ze uit de bestaande luchtretourfilters te filteren, voordat de retourlucht in de productieruimte wordt afgegeven. Lees meer over Acoustic Agglomeration Technology and Cleaning in Place

UFP-verwijdering gedaan op de juiste manier voor uw industriële omgeving

Klassieke technologie is niet in staat om UFP’s efficiënt te verwijderen  en daarom zijn nieuwe agglomeratietechnieken noodzakelijk. Het is vooral belangrijk om rekening te houden met deze stofcategorie wanneer afgezogen lucht wordt gerecirculeerd voor energieterugwinning na stofafscheiding en filtratie.