Is titaandioxide kankerverwekkend?

De laatste tijd is er nogal wat discussie geweest over het gebruik van titaandioxide door de industrie en de toepassing ervan in consumentenproducten. Sommigen beweren dat titaandioxide een mogelijke kankerverwekkende stof is en sommigen zouden zeggen dat er niet voldoende bewijs is om deze bewering te ondersteunen.