Industriële restwarmteterugwinning: bespaar energie en verlaag de kosten

Veel organisaties benutten niet het volledige potentieel van restwarmteterugwinning. Ontdek hoe het energie kan besparen, de uitstoot van broeikasgassen kan verlagen en de kosten kan verlagen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Tijdens de productie wordt veel restwarmte opgewekt: thermische energie wat niet wordt hergebruikt en in het milieu vrijkomt. Recente technologische ontwikkelingen hebben het opvangen en hergebruiken van restwarmte echter haalbaarder gemaakt, bijvoorbeeld voor het genereren van thermische en elektrische energie. Als u in een industrie werkt waar thermische processen deel uitmaken van de belangrijkste processen, heeft u waarschijnlijk gehoord van afvalwarmteterugwinning. Veel organisaties benutten echter nog steeds niet het volledige potentieel, vooral als het gaat om laagwaardige warmteterugwinning. In dit artikel laten we u zien hoe warmteterugwinning u kan helpen energie te besparen, de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de bedrijfskosten te verlagen.

  Wat is industriële restwarmte?

  Restwarmte is warmte van industriële processen die zonder praktisch gebruik in het milieu wordt afgegeven. Afhankelijk van uw branche kan deze warmte worden afgevoerd door warm water, stoom, verbrandingsproducten of in andere vormen. Geschat wordt dat tussen de 20 en 50% van de industriële energie-input verloren gaat als afvalwarmte.

  In Nederland bijvoorbeeld zijn industrieën die de grootste hoeveelheid restwarmte opwekken:

  • Chemie en petrochemie
  • IJzer en staal
  • Voeding en textiel
  • Constructie
  • Niet-metaalhoudende mineralen

  Waarom u terugwinning van restwarmte zou moeten overwegen

  Afvalwarmteterugwinning wordt veel gebruikt in de industrie – en met goede reden. Het idee achter restwarmteterugwinning is om warmte die in een deel van uw faciliteit is gecreëerd, op te vangen en te hergebruiken in andere toepassingen. Het is een van de gemakkelijkste en meest kosteneffectieve manieren om de algehele efficiëntie van uw industriële processen te verhogen. Dit heeft een aantal grote voordelen:

  U bespaart energie en verlaagt de uitstoot van broeikasgassen

  Energiebesparing en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen worden steeds belangrijker. Allereerst is het een bekend feit dat onze wereld beperkte middelen heeft en dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. Daarom moet het efficiënt gebruiken van middelen een prioriteit zijn voor elk bedrijf. Al is het maar om publieke terugslag te voorkomen. Het kan u ook helpen getalenteerde werknemers aan te trekken, omdat jongere generaties zich steeds meer zorgen maken over hun impact op de wereld. Regionale regelgeving, waaraan u mogelijk moet voldoen, is een andere goede reden om van energiebesparing en het verlagen van emissies een prioriteit te maken.

  U verlaagt de bedrijfskosten

  Door restwarmte terug te winnen, kunt u de algehele efficiëntie van uw industriële processen verbeteren. U kunt meer produceren, met dezelfde hoeveelheid middelen. In sommige gevallen maakt de teruggewonnen warmte het mogelijk om andere warmtebronnen helemaal te vervangen. Het kan ook de noodzaak van een extra restwarmtebehandelingsinstallatie elimineren. En ten slotte kan het terugwinnen van restwarmte u helpen in aanmerking te komen voor overheidsstimulansen en subsidies. Al deze voordelen samen kunnen een grote invloed hebben op uw bedrijfsresultaten.

  Hoe restwarmte wordt geclassificeerd

  Afvalwarmtemedia worden meestal geclassificeerd op basis van temperatuur

  Een grote meerderheid van de afvalwarmtemedia is geclassificeerd als Low-Grade Waste Heat (LGWH). Het is vaak het bijproduct van processen in de chemische, petrochemische, voedsel- en textielindustrie. In vergelijking met afvalwarmte van hogere temperaturen is het terugwinnen van laagwaardige warmte veel uitdagender, omdat warmteoverdracht wordt aangedreven door temperatuurverschillen tussen de bron en de ontvanger. Toch kan deze situatie snel veranderen dankzij de voortdurende ontwikkeling van state-of-the-art warmteterugwinningstechnieken.

  De belangrijkste bronnen van laagwaardige afvalwarmte

  Het identificeren van afvalwarmtebronnen is een cruciale stap naar een succesvolle warmteterugwinningsinspanning. De volgende lijst biedt verschillende bronnen van laagwaardige afvalwarmte die in verschillende industrieën wordt aangetroffen. Als een van deze aanwezig is in uw industriële proces, kan het de moeite waard zijn om de mogelijkheden voor laagwaardige afvalwarmteterugwinning verder te onderzoeken.

  Vloeibaar Medium

  • Afvalwater van warmtewisselaars (≈ 60°C)
  • Gecondenseerd water van droogmachines (80-90 °C)
  • Hete olieafval van kookprocessen (100 – 175 °C)
  • Afvalwater van reinigingsprocessen (≈ 60°C)

  Gasvormig medium

  • Stoom afgassen van koken met friteuses of ovens (150 – 200 °C)
  • Luchtafvoer van het drogen met sproei-/roterende drogers (110 – 160 °C)
  • Warme lucht die tijdens de cementproductie uit klinkerkoelers wordt afgevoerd (100°C)

  Hoe restwarmte kan worden teruggewonnen

  De keuze voor een geschikte afvalwarmteterugwinningsaanpak hangt vooral af van twee aspecten: de restwarmtebronnen en de potentiële gebruikers. De warmte in hete, vochtige lucht, die een industriële drogermachine verlaat, kan direct worden teruggewonnen met behulp van een warmtewisselaar. Vervolgens kan de teruggewonnen warmte worden geleverd aan een absorptiekoeler om het product af te koelen na het verlaten van de droger.

  Dit diagram laat zien hoe warmte kan worden overgedragen van een warmtebron naar een warmteontvanger:

  Als het gaat om temperatuur kun je ervan uitgaan dat afvalwarmte:

  • bij een hoge temperatuur direct bruikbaar of uitwisselbaar is
  • bij een gemiddelde temperatuur kan een warmte-upgrade nodig zijn
  • bij een lage temperatuur altijd een warmte-upgrade nodig

  Niet alle warmte kan worden hergebruikt. Hoogwaardige afvalwarmte levert meestal meer energie wanneer het wordt hergebruikt dan laagwaardige afvalwarmte. Maar nieuwe technologische ontwikkelingen maken laagwaardige warmteterugwinning steeds meer mogelijk.

  Hoe laagwaardige restwarmte terug te winnen

  De mogelijkheden voor laagwaardige afvalwarmteterugwinning zijn vrij nieuw, echter zijn er recent enkele veelbelovende technologieën op de markt gekomen. Enkele voorbeelden:

  Warmte-upgrade of opslag met behulp van adsorptietechnieken

  Adsorptie verwijst naar de hechting van moleculen (meestal in gasvormige / vloeibare toestand) op een oppervlak van een adsorber. Dit proces is bijvoorbeeld te vinden in de adsorptie van watermoleculen op silicagelparels, die veel worden gebruikt voor vochtbestrijding in productverpakkingen. Het adsorptieproces is over het algemeen exotherm, wat impliceert dat warmte wordt vrijgegeven aan de omgeving, omdat dampmoleculen het adsorberoppervlak verzadigen. Het tegenovergestelde is ook waar, omdat de adsorber kan worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat (regenereren) wanneer deze wordt verwarmd.

  Gebruiksvoorbeelden

  • Gelijktijdige ontvochtiging en warmte-upgrade kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld een droogproces
  • Droge adsorber kan worden gebruikt als warmteopslagmedium

  Werkmaterialen

  • Water (damp) of ammoniak + adsorber (bijv. zeolieten, silicagel, actieve kool)
  • Nieuwe adsorbermaterialen zijn nog in actieve ontwikkeling

  Voordelen

  • Eenvoudige installatie met een minimaal aantal bewegende delen
  • Eenvoudige installatie met een minimaal aantal bewegende delen
  • Adsorberbed kan worden aangepast voor langdurige energieopslag
  • Bij toepassing in een gesloten systeem vereist het adsorberbed minimaal onderhoud
  • Hoog schaalbaarheidspotentieel

  Warmte-upgrade met behulp van absorptietechnieken

  Absorptie is een proces waarbij moleculen van een verbinding worden opgelost in het volume van een andere, wat resulteert in een verandering in concentratie. Voor bepaalde absorberend – absorberende paren genereert het absorptiefenomeen ook warmte, die kan worden gebruikt voor thermische processen. De laatste tijd wordt het absorptieproces toegepast in warmtepompen, waar het de traditionele mechanische compressor vervangt.

  Gebruiksvoorbeelden

  • Absorptiewarmtepomp kan worden gebruikt voor het recyclen van restwarmte met een laag extra energieverbruik
  • Een grote temperatuurupgrade kan worden bereikt met behulp van een absorptiewarmtetransformator

  Werkmaterialen

  • Water + oplosbare verbinding (bijv. LiBr of fosfaatzout)
  • Op koolwaterstof gebaseerde paren zijn nog in actieve ontwikkeling

  Voordelen

  • Eenvoudige installatie met een minimaal aantal bewegende delen
  • Het systeem kan continu worden bediend
  • De energietoevoer naar de oplosmiddelpomp is onbeduidend in vergelijking met het klassieke dampcompressiesysteem
  • Met behulp van een geschikt absorptie-koelmiddelpaar kan de temperatuurstijging bij de absorber aanzienlijk zijn
  • Hoog schaalbaarheidspotentieel

  Warmteconversie (organische rankinecyclus)

  Rankinecyclus is een thermodynamisch proces voor het opwekken van mechanische of elektrische energie. Deze cyclus is aangepast om organische verbinding als koelmiddel te gebruiken. Hierdoor kan het bij lagere temperaturen werken, waardoor het gebruik van restwarmte mogelijk is.

  Gebruiksvoorbeelden

  • Een Organic Rankine Cycle (ORC) generator kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren uit laagwaardige afvalwarmte
  • Het asvermogen dat door een ORC-generator wordt geproduceerd, kan worden gebruikt om de werking van de compressor van een andere warmtepomp voor warmte-upgrade te ondersteunen

  Werkmaterialen

  Organische verbinding, bijvoorbeeld butaan, heptaan, enz.

  Voordelen

  • Compatibel met laagwaardige afvalwarmte, omdat de ORC over het algemeen geen oververhitting vereist
  • Organische verbinding condenseert niet in de turbine/expander
  • Lage turbine-inlaattemperatuur, wat gunstig is voor een lange levensduur
  • ORC-generatoren zijn relatief eenvoudig compact te maken

  De beste oplossing voor uw situatie

  De antwoorden op de volgende vragen helpen u bij het selecteren van het beste afvalwarmteterugwinningssysteem voor uw situatie:

  Met wat voor soort hitte heb je te maken?

  Deze variabelen hebben invloed op de manier waarop u uw afvalwarmteterugwinningssysteem bouwt:

  • De temperatuur van de restwarmte
  • De hoeveelheid restwarmte
  • Wanneer en waar de restwarmte beschikbaar is

  Soms kan de combinatie van deze variabelen betekenen dat u uw afvalwarmte niet kunt terugwinnen, maar vaak is er een groot potentieel.

  Hoe gaat u de teruggewonnen restwarmte gebruiken?

  Voordat u de beste oplossing voor u kiest, moet u nadenken over hoe u de teruggewonnen restwarmte gaat gebruiken. Waar moet de warmte naartoe?

  Hoe weet ik of het de investering waard is?

  Alles wat we je in dit artikel hebben verteld, klinkt misschien geweldig, maar er blijft waarschijnlijk één vraag in je hoofd hangen: is dit de investering waard?

  Dat is een belangrijke vraag, maar helaas is het er niet een die we in dit artikel voor je kunnen beantwoorden. De terugverdientijd is afhankelijk van veel factoren, zoals:

  • De levenscycluskosten van het warmteterugwinningssysteem
  • De levensduur van het warmteterugwinningssysteem
  • Het rendement van het warmteterugwinningssysteem
  • De potentiële besparingen in energieverbruik en benodigde apparatuur
  • De overheidsstimulansen en -subsidies waarvoor u in aanmerking zou komen

  Elke situatie is anders en we kijken graag naar die van u. Met behulp van metingen en modellen kunnen wij de energiebalans van uw industriële processen bepalen en de (positieve) impact van energieterugwinning voorspellen. Wij zorgen ervoor dat u een duidelijk beeld heeft van de potentiële ROI, voordat u investeert in een oplossing voor het terugwinnen van restwarmte.

  Hoe wij kunnen helpen

  1. Site-enquête

  We gebruiken metingen en onze unieke luchttechnische modelleringssoftware (in eigen huis ontwikkeld) om een duidelijk beeld te krijgen van uw huidige situatie. Zo weet u precies waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

  2. Identificeer mogelijkheden & voorspel impact

  Aan de hand van de resultaten van het site survey bepalen we de energiebalans van uw industriële processen en voorspellen we de (positieve) impact van energieterugwinning. Hoe zou de teruggewonnen energie kunnen gebruiken? En hoe zal dat uw bedrijfsresultaat beïnvloeden?

  3. Integratie van een op maat gemaakte afvalwarmteterugwinningsoplossing

  Wij regelen alles: het ontwerp, het gebouw en de implementatie van de oplossing.

  Ontdek hoeveel energie en geld u kunt besparen met afvalwarmteterugwinning

  Is afvalwarmte een belangrijke zorg voor uw activiteiten? Neem contact met ons op en wij helpen u precies te weten te komen hoe uw bedrijf kan profiteren van afvalwarmteterugwinning.

  Laat hieronder je gegevens achter om de whitepaper te ontvangen over:

  "Energy Recovery & Reduction"

  Relevante onderwerpen:

  Energieterugwinning Scrubber

  Energie terugwinnen en tegelijkertijd vervuilde industriële afvalstromen reinigen

  Read More »

  Webinar Energy Efficiency - JOA Air Solutions

  Webinar: Afvalwarmteterugwinning voor industriële processen

  Optimalisatie van uw productieprocessen is de sleutel

  Read More »

  Oplossingen voor energieterugwinning

  Optimaal gebruik maken van (low grade) industriële afvalwarmteterugwinning, wat resulteert in verbeterde procesefficiëntie en een kleinere ecologische voetafdruk

  Read More »