Optimaal gebruik maken van (low grade) industriële afvalwarmteterugwinning, wat resulteert in verbeterde procesefficiëntie en een kleinere ecologische voetafdruk

Klanten die ons vertrouwen

Wat is energieterugwinning

Het terugwinnen van energie uit industriële processen omvat elke techniek of methode die het totale energieverbruik van een productielocatie vermindert door energie van het ene subsysteem naar het andere uit te wisselen. Deze energie kan elke vorm hebben, maar de meeste terugwinningssystemen wisselen thermische energie (warmte) uit in een zinnige of latente vorm.

Oplossingen voor energieterugwinning

De opwekking van elektriciteit en stoom zijn belangrijke kostenfactoren in productieprocessen en belangrijke factoren bij het verminderen van de kooldioxidevoetafdruk van een fabriek. De uitlaatgassen van deze eenheden bevatten grote hoeveelheden enthalpie, wat een grote terugwinningsmogelijkheid biedt. De gestandaardiseerde ERD scrubber energy recovery skid is door zijn grote turn-down ratio in staat om condenserende afvoerluchtstromen te verwerken. Condensatie is zo gericht dat het alleen in de scrubber plaatsvindt, waardoor vervuiling in het leidingnetwerk wordt voorkomen.

In veel dampafzuigtoepassingen, zoals drogers, vereist de overtollige energie in de uitlaatstroom een behandeling voordat deze de filter- of gaswasser (bijv. een bluskamer) binnengaat. Het gebruik van de faseovergang (condensatie) van de vochtige lucht biedt een bijzonder grote kans voor de directe opwekking van stoom en warm water met behulp van energieterugwinningsskids en scrubbers. De algemene ontwerpregel die JOA hanteert is om de energieleverancier ook gebruiker te maken van de opgewekte (teruggewonnen) stoom of warm water, waardoor het besturingssysteem zo direct en eenvoudig mogelijk wordt. In veel gevallen kan de energie in de uitlaatlucht effectief worden teruggewonnen terwijl een gezonde industriële werkomgeving en conforme emissieniveaus worden gerealiseerd.

JOA energieterugwinning omvatten:

  • Air to Air
  • Lucht naar Stoom
  • Lucht naar Water

Share your challenge with us and see how we can help you.