7 tips voor industriële energiebesparing, met effectieve emissiebeheersing

Emissiebeheersing is een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien. Hier zijn 7 tips voor industriële energiebesparing.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Het zo efficiënt mogelijk runnen van uw installatie was misschien nog nooit zo belangrijk geweest. Covid, een oorlog in Europa, stijgende gasprijzen… We leven in een onzekere wereld. De productie wordt door veel fabrikanten teruggeschroefd vanwege volatiele kosten en onzekerheid. En de klimaatcrisis maakt het nog belangrijker om de verspilling van materialen en energie te verminderen. Maar wat zijn de meest effectieve manieren om de industriële energie-efficiëntie te verbeteren? En hoe zorg je ervoor dat je investeringen een positieve ROI hebben?


  Emissiebeheersing is een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien als het gaat om het besparen en terugwinnen van energie. Hier zijn 7 tips voor industriële energiebesparing, met effectieve emissiebeheersing:

  1. Neem datagestuurde beslissingen

  Het verlagen van de industriële energiekosten begint met het nemen van datagedreven beslissingen. . Gegevens kunnen u helpen bepalen waar energie kan worden bespaard, zonder dat dit van invloed is op de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid. Het stelt u in staat om uw oplossingen van tevoren te valideren, zodat u ervoor kunt zorgen dat ze een positieve ROI hebben.

  Als het gaat om emissiebeheersing, draait het allemaal om het creëren van balans. U wilt over-extractie beperken, waardoor uw energieverbruik toeneemt en onnodig afval ontstaat. En u wilt ook onderextractie voorkomen, wat leidingvervuiling, downtime, extra onderhoud en explosiegevaar kan veroorzaken. Data helpt je om die perfecte balans te creëren.

  Maar hoe verzamel en interpreteer je die data?

  Pre-engineering studie

  Om datagestuurde beslissingen te nemen, moet je beginnen met een pre-engineeringstudie die duidelijke inzichten geeft waar je kunt verbeteren.

  Plaatsbezoek en metingen

  De eerste stap in dit onderzoek is het doen van metingen. Wanneer u met JOA werkt, zullen onze specialisten eerst een plaatsbezoek brengen. Tijdens dit bezoek zullen ze een reeks metingen uitvoeren, die u zullen helpen bij het kiezen van de perfecte oplossing voor uw specifieke situatie.

  Deze metingen omvatten:

  • een overzicht van bestaande stof- en/of dampafzuiging
  • het vaststellen van de emissiepunten en de concentratie van de emissies
  • rekening houdend met stromingspatronen, drukken, vochtigheid en vluchtige organische stoffen (VOS), met behulp van een breed scala aan gespecialiseerde hulpmiddelen
  • overleg met operators

  Force Balancing Model

  Er zijn vier verschillende krachten die deeltjes in industriële processen beïnvloeden:

  • Hechting: houdt deeltjes vast aan een oppervlak.
  • Zwaartekracht: de gemakkelijkste kracht om te berekenen zodra de deeltjesdichtheid bekend is. Vaak blijven de deeltjes vastzitten aan een oppervlak.
  • Optillen en slepen: krachten die deeltjes van het oppervlak proberen te verwijderen. Beide zijn direct gerelateerd aan de gemiddelde stroomsnelheid en grootte van het deeltje.

  Het is waardevol om deeltjeskarakteristieken te achterhalen om de juiste druk, stroomsnelheid en/ of ventilatorsnelheid te garanderen. Het kan u ook helpen actie te ondernemen tegen condensatiegerelateerde vervuiling, wat resulteert in een geoptimaliseerd energieverbruik.

  Dus hoe werkt dit?

  Bij JOA zijn we in staat om stofemissiemonsters te analyseren om de minimale snelheid te bepalen die nodig is voor maximale re-entrainment van deeltjes in de pijpkern. De deeltjesgegevens worden ingevoerd in onze dynamische software om het snelheidsprofiel van het te extraheren materiaal te berekenen. Ons unieke Force Balancing Model berekent alle krachten die aanwezig zijn in deeltjes, damp en dampen in de lucht die worden getransporteerd in een afzuigsysteem. Het berekent vervolgens de optimale transportsnelheid, waardoor het risico op materiaalafzetting of kanaalvervuiling wordt geminimaliseerd.

  Dit model kan vervolgens worden gebruikt binnen onze Air Technical Modeling Software.

  Air Technische Modellering Software

  Om een systeem te ontwerpen dat perfect in balans is en is afgestemd op de specifieke kenmerken van de locatie en bediening, kunt u slimme software gebruiken. Onze unieke, in eigen huis ontwikkelde Air Technical Modeling Software maakt een volledig begrip van de huidige situatie en voorspelling van toekomstige stromen mogelijk.

  De software informeert een breed scala aan ontwerpfactoren. Dit omvat bijvoorbeeld de overdrukbeveiliging voor de reactoren in het ontstoffingssysteem en het minimale vervuilingsontwerp van de reactorextractieaansluiting. Het bevat ook conceptuele kapontwerpen en isometrische ontwerpen.

  In feite is de enorme hoeveelheid dingen waarmee het proces rekening houdt een robuuste indicator van hoeveel variabelen er zijn. Het laat ook zien hoe belangrijk maatwerk is voor de ontwikkeling van een effectief, efficiënt systeem.

  Snelle energiescan

  Tijdens een snelle energiescan bepalen gespecialiseerde ingenieurs waar energie het gemakkelijkst kan worden teruggewonnen en waar deze kan worden hergebruikt. JOA kan hierbij hulp bieden als je het nodig hebt.

  Masterplan

  Op basis van de bevindingen kunt u nauwkeurige voorspellingen doen, met betrekking tot vitale factoren zoals rendement op investering (ROI) en prestaties. Met deze informatie kunt u bepalen waar de meeste impact kan worden gemaakt en welke gebieden prioriteit moeten krijgen. JOA kan u helpen met dit plan.

  2. Warmte terugwinnen terwijl u uw uitlaatgassen zuivert

  Industriële processen produceren over het algemeen uitlaatgassen die vaak ongewenste bijproducten en verontreinigende stoffen bevatten. . In veel gevallen kunnen onbehandelde uitlaatgassen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Industriële scrubbers verwijderen efficiënt verontreinigende stoffen uit de uitlaatstroom. In de scrubber komt de uitlaatstroom in contact met vloeistofdruppels (bijvoorbeeld water of een ander oplosmiddel), waarin ongewenste stoffen worden opgelost. Als gevolg hiervan wordt de uitlaatstroom ontdaan van schadelijke gassen, deeltjes, vaste stoffen en dampen. Na dit proces kan de uitlaatstroom veilig in de omgeving worden vrijgegeven.

  Joa’s Energy Recovery Scrubbers kunnen dit proces combineren met het terugwinnen van energie. Tijdens het wasproces vangt de wasvloeistof niet alleen verontreinigende stoffen of dampen op, maar absorbeert ook warmte. Vandaar dat de Inline Venturi Scrubbers ook kunnen functioneren als warmteterugwinningsapparatuur, vooral als de uitlaatstroom een relatief hoge temperatuur heeft. Het verlagen van de temperatuur van de uitlaatgasstroom tijdens het schrobproces zou ook de absorptie van damp in de wasvloeistof verbeteren. De warmte die door de wasvloeistof wordt opgevangen, kan worden teruggewonnen met behulp van een warmtewisselaar. Die warmte kan vervolgens worden hergebruikt door andere verbruikers binnen of buiten de installatie, waardoor een zuinigere werking van de installatie mogelijk wordt.

  3. Stabiliseer de luchtstroom automatisch

  Standaard afzuigsystemen hebben seriële leidingen, die alle afzuigpunten verbinden met een enkele header, die eindigt in een centraal filter en ventilator. Om de snelheid in de header constant te houden, moeten alle extractiepunten open zijn. Dit inflexibele systeem verbruikt veel energie omdat de apparatuur (bijv. ventilatoren, filters) hard moet werken, zelfs wanneer sommige extractiepunten niet worden gebruikt.

  Modernere afzuigsystemen maken gebruik van een carrousel die alle leidingtakken integreert in een centraal punt. Ze zijn uitgerust met slimme zelflerende software en kunnen automatisch extractiepunten openen of sluiten. Wanneer een verminderd aantal afzuigpunten actief is, kan het systeem automatisch de centrale ventilatorsnelheid verlagen en toch een stabiele afzuiging handhaven op de in bedrijf zijnde punten. Dit minimaliseert vals luchtverbruik en optimaliseert het energieverbruik.

  Geautomatiseerde luchtstroomstabilisatie kan worden toegepast in een groot aantal flexibele systemen, waaronder:

  • Stofafscheidingssystemen
  • Dampafzuigsystemen
  • Cvc-units (Central Vacuum Cleaning)
  • Secundaire toepassingen

  4. Meet de luchtstroom om te ontdekken waar het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd

  Neem de controle over uw processen door de luchtstroom te meten. Debiet (of volumesnelheid) is het volume vloeistof (Product, Lucht en/of Gas) dat per tijdseenheid passeert. Als een leiding vervuild is, zal het debiet lager worden dan normaal. Door een of meerdere luchtstroommeters aan uw productielijn toe te voegen, kunt u vervuiling in een vroeg stadium detecteren en problemen oplossen voordat ze een echte bedreiging voor de productiviteit of veiligheid worden. Het kan u ook helpen uw energieverbruik te verminderen.

  Overextractie voorkomen

  Bij de verwerking van vaste stoffen wordt afvalstof uitgestoten. Dit moet eruit gehaald worden. Maar als je te sterk wint (over-extractie), verspil je materialen en energie. Door de afgezogen lucht te meten, kunt u stofdeeltjes op een evenwichtige manier opvangen. Dit heeft onze klanten geholpen honderdduizenden euro’s te besparen.

  Verminder drukverlies

  Luchtstroommeters meten drukverschil over een beperking (zoals een openingplaat). Meestal veroorzaakt deze beperking een aanzienlijk drukverlies. We hebben een uniek gevormde beperking ontworpen die minder turbulentie veroorzaakt en daarom kleiner kan zijn. Hierdoor wordt het drukverlies teruggebracht tot 0,5 tot 2,5%. Dat betekent dat uw ventilator minder hard hoeft te werken, wat de hoeveelheid energie die hij nodig heeft vermindert en de levensduur verlengt. Deze flowmeter kan ook worden toegepast in ATEX-omgevingen.

  5. Gebruik Balancing Restrictors om de luchtstroom te versnellen, zonder energie te gebruiken

  Wanneer de luchtsnelheid te hoog is, kan dit de levensduur van het filter verkorten, kanaalwerk eroderen, kanaalwanden coaten met stof en energie verspillen. Maar een te lage luchtsnelheid kan ervoor zorgen dat stof valt en zich ophoopt in het kanaalwerk. Dat kan leiden tot vuile werkplekken, meer uitvaltijd door onderhoud en explosiegevaar. Het bereiken van een optimale luchtstroom door een industrieel stofopvang- of dampafzuigsysteem gebeurt door balans in het systeem te creëren.

  Balancerende restrictoren helpen u bij het creëren van een optimaal stroomprofiel. De joa® gepatenteerde restrictor™ fungeert als een statische menger, die het stof / de damp door de buisdiameter verdeelt en traint, waardoor systeemvervuiling wordt voorkomen. Bovendien biedt het drukregeling om een uitgebalanceerd systeemontwerp te garanderen. Het kan zelfs de grootste (>50 punten) afzuigsystemen met een precisie van 1Pa balanceren. Met behulp van JOA’s Air Technical Modeling Software kunnen de juiste posities van deze druk- en snelheidsregelaars worden berekend.

  6. Creëer microklimaten in je plant

  Hoogwaardige optische en medische producten in de productie van kunststoffen, chemicaliën en farmaceutische producten vereisen adequate bescherming tegen condenserende en stollende dampen en ultrafijnstofverontreiniging. Om een gecontroleerde productkwaliteit en lagere uitwerppercentages van producten te garanderen, zijn microklimaten een economische oplossing.

  Een industrieel microklimaat combineert directe rook/stofafscheiding (bronverwijdering) en secundaire rook/stofverplaatsing. Het vervangen van de afgezogen lucht door absoluut gefilterde en geconditioneerde lucht, waardoor een lokale luchtbalans ontstaat. Verder bestaat het microklimaat uit interne verlichting en rolgordijnen, om het microklimaat te isoleren van de productieruimte en optimale toegang en ergonomie te bieden.

  Microklimaten dragen bij aan stabiele omstandigheden, door lokale balancering van de lucht. Proactieve modellering bepaalt de vereiste Microclimate ventilatiesnelheid in combinatie met de optimale bedrijfstemperatuur. Dit resulteert in een lokaal uitgebalanceerde luchtverdeling met een aanzienlijk lager luchtverbruik dan normale cleanrooms. Een lager luchtverbruik leidt tot minder energieverbruik en dus een betere rendabiliteit van uw productieprocessen.

  7. Gebruik energiezuinige Deflector Hoods en Deflector Bleeds

  Elk goed presterend afzuigsysteem begint met een goed ontworpen afzuigkap. Afzuigkappen kunnen worden uitgerust met sleuven om overafzuiging te voorkomen en het systeem energiezuiniger te maken. Het kiezen van de juiste schaal en vorm zorgt ook voor een evenwichtige extractie.

  Waarom samenwerken met JOA voor energiebesparing in de industrie?

  • Bewezen resultaten in diverse industrieën voor de grootste fabrikanten, wereldwijd
  • Besluitvorming op basis van harde data en metingen
  • Op maat gemaakt en ontworpen op basis van uw specifieke behoeften
  • Gegarandeerde resultaten, gevalideerd door Air Technical Modeling

  WAT IS OP DIT MOMENT DE GROOTSTE UITDAGING OP UW SITE?

  Klik op een optie hieronder om een gratis whitepaper te ontvangen over oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften.