Op maat gemaakte oplossingen voor damp- en rookafzuiging die een oplossing bieden voor complexe industriële uitdagingen en resulteren in explosieveiligheid en gezonde werkomgevingen.

Klanten die ons vertrouwen

Wat zijn afzuigsystemen voor damp, rook en geur?

Damp, rook en geur worden afgezogen door een systeem dat een ventilator gebruikt om rook en deeltjes naar een filtratiesysteem te trekken, wat resulteert in schone lucht. Rook- of dampafzuigers kunnen verschillende filters gebruiken, terwijl sommige systemen meerdere filters in één lijn gebruiken.

In elk industrieel proces vereist het omgaan met de bijproducten van de productie bijna net zoveel aandacht als het primaire proces zelf. Dat geldt nog meer voor ongrijpbare bijproducten zoals dampen of dampen. Geuremissies kunnen ook heel hinderlijk zijn voor de omgeving en een beperking vormen voor operationele activiteiten, milieuvergunningen of toekomstige bedrijfsuitbreiding.

Hoe werkt damp- en rookafzuiging?

Een systeem voor dampafzuiging gebruikt de vacuümdruk die door een ventilator wordt gecreëerd om vluchtige organische stoffen en halfvluchtige organische stoffen(VOC’s en SVOC’s) te verwijderen. Je kunt het vergelijken met een gewone stofzuiger, alleen is het systeem speciaal gemaakt om lucht op te zuigen in plaats van vaste stoffen.

Omdat dampen en rook vaak onzichtbaar en altijd ongrijpbaar zijn, is het nodig specialistische kennis in te huren van een fabrikant van industriële rookafzuiging om de luchtstromen en emissiepunten nauwkeurig te onderzoeken. Na zorgvuldig onderzoek van het product, het proces en de uitlaatpunten kan een ontwerp op maat worden gemaakt om schadelijke verontreinigende stoffen efficiënt weg te zuigen van het productieproces.

JOA biedt op maat gemaakte oplossingen voor rookafzuiging die verder gaan dan de standaardopties van traditionele fabrikanten van rookafzuiging. Wij nemen de tijd om de unieke behoeften van uw uitdaging te begrijpen en passen onze oplossingen precies aan deze behoeften aan. Ons team van ervaren ingenieurs en technici maakt gebruik van geavanceerde technologie en innovatieve ontwerpen om zeer efficiënte en effectieve rookafzuigsystemen te creëren. Wij bieden ook uitgebreide installatie-, onderhouds- en ondersteuningsservices om ervoor te zorgen dat onze systemen optimaal blijven functioneren en voldoen aan de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen.

Waarom is het belangrijk om damp, rook en geur effectief af te zuigen?

Hun effect op de omgeving en de mensen die er werken, kan ingrijpend zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. De vier belangrijkste factoren voor een adequate damp- en rookafzuiging zijn de volgende.

 1. Gezonde werkomgeving
  • Afhankelijk van het type deeltje kunnen de gezondheidsrisico’s voor de operators in het productieproces variëren van licht tot zeer ernstig. Door de geproduceerde damp en dampen professioneel aan te pakken, wordt het belangrijkste kapitaal van het bedrijf, de mensen, beschermd tegen nadelige effecten. Lees meer over Gezonde Werkomgeving
 2. Explosieveiligheid (ATEX)
  • Als de lucht rond de faciliteit brandbaar of ontvlambaar wordt door een hoge concentratie deeltjes in de lucht, vereist de EU-wetgeving dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen in het risicogebied. Dit gebied wordt een ex-zone genoemd. Alle productieprocessen met brandbare of ontvlambare dampen als bijproduct hebben te maken met deze verplichte ex-zones rond hun faciliteit. Door deze brandbare of ontvlambare deeltjes efficiënt en effectief af te zuigen, wordt het risico op het ontstaan van een gevaarlijke atmosfeer verkleind en zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig. Lees meer over explosieveiligheid
 3. Emissielimieten & duurzaamheid (SDG doelen)
  • Zelfs onbrandbare deeltjes kunnen een bedreiging vormen voor het milieu. Meer dan 45% van alle CO2-uitstoot wereldwijd wordt geproduceerd door industriële faciliteiten, waardoor het onze verantwoordelijkheid is, zowel tegenover de huidige als de toekomstige generaties, om deze uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Het belangrijkste is om ze dicht bij de bron te elimineren.
 4. Wetgeving en naleving
  • Productiefaciliteiten zijn gebonden aan strenge regels op het gebied van uitstoot, gezondheid en veiligheid. Deze regels zullen in de nabije toekomst alleen maar strenger worden. Een goede damp- en rookafzuiging is de enige manier om ervoor te zorgen dat een fabriek aan de regels blijft voldoen. Lees meer over emissielimieten en naleving

Share your challenge with us and see how we can help you.