Op maat gemaakte damp- en rookafzuigoplossingen die complexe industriële uitdagingen oplossen, wat resulteert in explosieveiligheid en gezonde werkomgevingen

Klanten die ons vertrouwen

Wat zijn Afzuigsystemen voor Damp, Rook en Geur?

Damp en rook worden afgezogen door een systeem dat een ventilator gebruikt om dampen en deeltjes door een filtratiesysteem te trekken, wat resulteert in schone lucht. Damp en rookafzuigers kunnen verschillende filters gebruiken, terwijl sommige systemen meerdere filters in één lijn gebruiken.

In elk industrieel proces vereist het omgaan met de bijproducten van de productie bijna net zoveel aandacht als het primaire proces zelf. Zeker bij een ongrijpbaar bijproduct als damp en rook. Geuremissies kunnen ook behoorlijk onhandig zijn voor de omgeving en operationele activiteiten, milieuvergunningen of toekomstige bedrijfsuitbreiding beperken.

Hoe werkt Damp en Rook Extractie?

Een dampextractiesysteem maakt gebruik van vacuümdruk gecreëerd door een ventilator om Volatiel organische mix en semi-vluchtige organische stoffen (VOC’s en SVOC’s) te verwijderen. Het kan worden vergeleken met een normale stofzuiger, behalve dat het systeem speciaal is gemaakt om lucht af te zuigen in plaats van vaste materie.  

Omdat damp en rook vaak onzichtbaar en altijd ongrijpbaar zijn, is er behoefte aan specialistische kennis om luchtstromen en emissiepunten precies te onderzoeken. Na zorgvuldig onderzoek van het product, proces en uitlaatpunten kan een ontwerp worden gemaakt om schadelijke verontreinigende stoffen efficiënt uit het productieproces te halen.

Waarom is effectieve extractie van Stof en Damp belangrijk?

Het effect op het milieu, en de mensen die er werken, kan grote gevolgen hebben als damp en rook niet goed worden aangepakt. De vier meest prominente drivers van adequate stof- en dampafzuiging zijn als volgt.

 1. Gezonde werkomgeving
  • Afhankelijk van het type deeltje kunnen de gezondheidsrisico’s voor de operators die aan het productieproces werken variëren van mild tot zeer ernstig. Door professioneel om te gaan met de geproduceerde damp en dampen, wordt het primaire bezit van het bedrijf, zijn mensen, beschermd tegen nadelige effecten. Lees meer over Gezonde Werkomgeving
 2. Explosieveiligheid
  • Wanneer de lucht rond de faciliteit brandbaar of ontvlambaar wordt als gevolg van een hoge concentratie deeltjes in de lucht, vereist de EU-wetgeving dat veiligheidsmaatregelen worden genomen in het risicogebied. Dit gebied wordt een ex-zone genoemd. Alle productieprocessen met brandbare of ontvlambare dampen als bijproduct, hebben te maken met deze verplichte ex-zones rond hun faciliteit. Door deze brandbare of brandbare deeltjes efficiënt en effectief te extraheren, wordt het risico op het creëren van een gevaarlijke atmosfeer verminderd en zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig. Lees meer over Explosieveiligheid
 3. Emissielimieten en duurzaamheid (SDG-doelen)
  • Zelfs onbrandbare deeltjes kunnen een bedreiging vormen voor het milieu. Meer dan 45% van alle wereldwijde CO2-uitstoot wordt geproduceerd door industriële installaties, waardoor het onze verantwoordelijkheid is, zowel voor huidige als toekomstige generaties, om deze uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Het elimineren van hen dicht bij de bron is de sleutel.
 4. Wetgeving & Compliance
  • Productiefaciliteiten zijn gebonden aan strenge regels op het gebied van emissies, gezondheid en veiligheid. Deze regels zullen in de nabije toekomst nog strenger worden. Een goede extractie van damp en rook is de enige manier om ervoor te zorgen dat een faciliteit compliant blijft. Lees meer over emissielimieten en compliance

Share your challenge with us and see how we can help you.