Hoe kan binnenklimaatregeling verbetert worden

Slechte ventilatie zal uw binnenklimaatregeling schaden

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Onjuiste ventilatie kan het moeilijk maken om binnenklimaatbeheersing uit te voeren. De binnentemperatuur, vochtigheid of het niveau van vervuilende stoffen kan het onaangenaam maken om efficiënt te werken. Bovendien veroorzaakt onjuiste ventilatie onaangename werkomgevingen die direct of indirect van invloed kunnen zijn op de werknemers en de kwaliteit van de vervaardigde producten. Het optimaliseren van het binnenklimaat is dus essentieel om de werkefficiëntie en productkwaliteit op de lange termijn te garanderen.

  Gewoonlijk wordt de nattebolboltemperatuurindex (WBGT-index), een samengestelde temperatuur, gebruikt om het effect van temperatuur, vochtigheid, infraroodstraling en windsnelheid op het menselijk lichaam te schatten. Het is een goede indicator om de juiste blootstellingsniveaus in het werkgebied te bepalen. In een industriële omgeving vertegenwoordigt het ook de warmtebelasting die de “operator” ervaart. De American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) stelt zelfs beperkingen in eenheden van WBGT en geeft richtlijnen voor het beperken van hittebelasting. Dit zijn voorschriften die u moet volgen om onjuiste ventilatiesystemen te verbeteren.

  Technieken om de binnenklimaatregeling te verbeteren

  Er zijn enkele technieken die overmatige blootstelling aan hitte kunnen verminderen en de luchtvochtigheid kunnen regelen. Het is effectief om hete oppervlakken te isoleren om de uitwisseling tussen de warmtebron en de werkplek te minimaliseren, bijvoorbeeld door platen te gebruiken om hete oppervlakken te bedekken om de stralingswarmteafgifte te verminderen. Het implementeren van ventilatie en airconditioning op de werkplek vereist slimme oplossingen om de kosten te beheersen. In toepasbare gevallen heeft JOA verdampingskoeling geïnstalleerd in combinatie met hooginductie koelstralen als economische oplossing.

  Wanneer de temperaturen hoog zijn en er weinig frisse lucht binnenstroomt, kan de luchtvochtigheid binnenshuis toenemen. Vochtigheidsregeling en voldoende verfrissingsluchtsnelheden zijn dus basisoverwegingen voor een goede werkomgeving. Zorg ervoor dat uw binnenklimaatregeling goed functioneert en regelmatig onderhoud krijgt.

  Hoe kan joa innovatieve luchtbehandeling een verschil maken?

  JOA biedt een reeks slimme oplossingen om de kwaliteit van de binnenklimaatregeling in productiegebieden op een strategische, kosteneffectieve manier te verbeteren. Ons ontwerp richt zich op een aanzienlijke vermindering van WBGT. Dit resulteert in een lokale temperatuurverlaging van 4-10 °C en een vochtigheidsreductie van 8-20%.

  JOA heeft de koelstraal ontwikkeld, die gebruik maakt van secundaire luchtinductiekoeling. Het is zeer effectief gebleken bij het distribueren van koele lucht (van ventilatie, HVAC of verdampingskoeling) naar de beoogde gebieden en werkzones. Voorafgaand aan de installatie modelleert JOA deze systemen. Daarnaast biedt JOA een procesgarantie voor binnenklimaatbeheersing.

  WAT IS OP DIT MOMENT DE GROOTSTE UITDAGING OP UW SITE?

  Klik op een optie hieronder om een gratis whitepaper te ontvangen over oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften.